Reguli de participare

Pentru tragerea la sorți organizată de GreenBau Tehnologie S.R.L. (sediul social: Bucuresti, Bd. Libertatii nr. 12, bloc 113, sc. 1, Sector 4), denumit în continuare “Organizatorul”) în perioada 09 mai 2023 ora 09:00 – 12 mai 2023 ora 16:00 (denumită în continuare “Extragerea premiului”).

Participarea la Tragerea la sorți a premiilor este supusă urmatoarelor reguli:

La Tombolă poate participa orice persoană juridică stabilită în Romania care semnează un contract de furnizare cu GreenBau Tehnologie S.R.L. pentru achiziționarea oricărei mașini-unelte CNC între orele 09:00 din 09 mai 2023 și 16:00 din 12 mai 2023 (denumite în continuare, în mod colectiv, “Participant”). Regulile Concursului sunt stabilite în prezentul Regulament de participare (denumit în continuare “Regulamentul de participare”).

Prin participarea la Concurs, Participanții sunt de acord cu aceste Reguli de participare, fără nicio declarație separată suplimentară, precum și cu politicile și practicile de confidențialitate, practicile și politicile de date ale Organizatorului, care pot fi accesate aici: https://www.greenbau.ro

Urmatoarele persoane nu sunt eligibile pentru a participa la tragerea la sorți a premiilor:

directorii executivi, angajații și agenții Organizatorului, precum și rudele apropiate ale acestor persoane, pana la gradul II inclusiv, așa cum sunt definite în Codul civil;

Durata Concursului publicitar:

Înscrierea la Concurs va fi deschisă până la data de 12 mai 2023, ora 16:00, moment în care Concursul se va închide.

Cum funcționează Loteria:

Organizatorul va extrage prin tragere la sorți 1 câștigător dintre participanți. Organizatorul va extrage câștigătorul dintre Participanții care semnează un contract de livrare cu GreenBau Tehnologie S.R.L. pentru achiziționarea oricărei mașini-unelte CNC între 09 mai 2023 09:00 – 12 mai 2023 16:00 și care și-au furnizat datele de contact în același timp.

Câștigă:

1 câștigător al Concursului va primi o e-bike ASTREEA. Premiul este netransferabil și nu poate fi schimbat în bani. Premiul se va extrage si se va oferi in Centrul de expoziții și evenimente ROMEXPO, Pavilionul B2, standul 69, la ora 16:00, în data de 12 mai 2023. Toate taxele publice legate de premiu vor fi plătite de către donatorul premiului. Orice alte costuri suportate în legătură cu participarea la tragerea la sorți și cu colectarea premiului vor fi suportate de către donatorul premiului.

Drepturile de garanție în legătură cu obiectul premiului vor fi responsabilitatea exclusivă a producătorului produsului. GreenBau Tehnologie S.R.L. va furniza Câștigătorului certificatul de garanție necesar pentru a aplica drepturile de mai sus la livrarea Premiului.

Determinarea câștigătorului

Pe durata Concursului, Organizatorul va recunoaște drept Câștigători pe 1 Participant care îndeplinește cerințele de eligibilitate pentru Concurs și al cărui nume este extras în cadrul tragerii la sorți care va avea loc la ora 16:00 în data de 12 mai 2023.

Notificarea câștigătorului, ridicarea premiului

In cazul in care nu va fi prezent la momentul extragerii, Câștigătorul extragerii premiului va fi notificat de către Organizator prin e-mail și telefonic.

În cazul în care câștigătorul nu răspunde în termen de 3 zile de la transmiterea mesajului de notificare sau nu ridică premiul confirmat în termen de 30 de zile, câștigătorul își va pierde dreptul de a ridica premiul.

Câștigătorul va primi premiul de la Organizator, personal sau prin curier.

Protecția datelor

În ceea ce privește aspectele care nu sunt acoperite de aceste Reguli, politicile și practicile de confidențialitate ale Organizatorului vor guverna și sunt acceptate automat de către Participant prin participarea la Concurs. Politica și practicile de confidențialitate ale Organizatorului sunt disponibile pe următorul site web: https://www.greenbau.ro

Prin participarea la Concurs și prin transmiterea datelor sale, Participantul autorizează Organizatorul să utilizeze datele personale ale reprezentantilor acestuia în scopul organizării și desfășurării efective a Concursului, în conformitate cu legea, în special cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”).

Având în vedere că participarea la tragerea la sorți este automată dacă sunt îndeplinite condițiile, prelucrarea datelor cu caracter personal este reglementată de politica de confidențialitate a GreenBau Tehnologie S.R.L., care este disponibilă la adresa https://www.greenbau.ro

Pentru claritate, Participantul autorizeaza Organizatorul sa publice datele personale ale salariatilor si/sau reprezentantilor Participantilor in paginile web ale Organizatorului, precum si in paginile web de social media administrate de Organizator, cu prilejul publicarii/postarii de informatii de marketing legate de tragerea la sorți.

Alte dispoziții:

Organizatorul nu va fi răspunzător pentru nicio consecință cauzată de falsul sau omisiunea de către Participant a vreunei informații din Contractul de furnizare incheiat intre parti, ceea ce poate duce la descalificarea de la tragerea la sorți a premiului.

Organizatorul poate exclude de la Tragerea la sorți a premiilor orice Participant care încearcă să participe în mod fraudulos prin eludarea termenilor și condițiilor din prezentul Regulament.

Organizatorul exclude orice pretenții de despăgubire sau daune de orice fel pentru orice costuri, daune sau pierderi care decurg din sau în legătură cu Extragerea Premiului, orice erori sau omisiuni în înscriere, întârzieri în cadrul Extragerii Premiului, inclusiv, dar fără a se limita la orice daune cauzate de intenția sau neglijența gravă din partea Participantului.

Participanții sunt de acord că vor fi pe deplin răspunzători față de Organizator pentru orice prejudiciu cauzat Organizatorului prin orice încălcare a acestor Reguli și Regulamente. Organizatorul își rezervă dreptul de a amenda sau modifica aceste Reguli și Regulamente sau extragerea premiilor în sine.

Organizatorul va face publică orice modificare la adresa https://www.greenbau.ro

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica regulile și mecanismele de desfășurare a extragerii premiilor, premiile și prezentul regulament.

În cazul în care există suspiciuni de abuz sau de joc neloial în cadrul Concursului care pot da naștere la posibilitatea unui abuz, Organizatorul își rezervă dreptul de a suspenda sau de a anula Concursul.

Desfășurarea concursului este guvernată de legislația romana.

Bucuresti, 28 aprilie 2023.
GreenBau Tehnologie S.R.L.