Mașini unelte CNC pentru industria automotivă

Strunguri verticale

Seria 2SP-V

Strunguri orizontale

Seria GENOS L

Seria GENOS LII

Seria LB EX II

Seria LU

Seria LT EX

Seria ROID

Seria 2SP-H

Strunguri roți (wheel CNC machine)

Seria LAW

Centre Verticale în 3 axe

Seria MF-46VA/B

Seria MILLAC VII

Centru de frezare CNC Okuma MILLAC 852VII

Seria MB-V

Seria GENOS M

Centre prelucrare în 5 axe

GENOS M460V-5AX

Seria MU-V

Centre orizontale

Seria MA-HII

Seria MB-H

Seria MB-HII

Centre dublă coloană

Seria MCR

Seria MCV-AII

Strunguri Multifuncționale

Seria MULTUS BII

Seria MULTUS U

Rectificare

Seria GP/GA-FII

Seria GPW/GAW