Maşină-unealtă CNC ? Cum alegem ?

Orice maşină-unealtă CNC este o investiție care trebuie amortizată și să creeze in final profit. Achiziţionarea unei maşini cu comandă numerică înseamnă pentru orice firmă, un pas important în dezvoltarea atelierului şi o investiţie pe termen lung.

Deoarece multe companii continuă să achiziţioneze maşini cu comandă numerică numai pe bază de preţ fără să ţină cont de adevăratele criterii de alegere a acestor maşini, reamintim mai jos criteriile care trebuiesc avute în vedere la alegerea maşinilor cu comandă numerică.

Dacă achiziţia se va face pe baza criteriilor enumerate, firmele vor avea un câştig mai mare decât diferenţa de preţ dintre maşini.

Criteriile pe care trebuie să le aibă la o maşină-unealtă CNC:

1. Firma producătoare;
2. Dealer-ul/reprezentantul şi serviciile oferite de acesta;
3. Adaptarea modelului solicitat la cerinţele producţiei firmei;
4. Productivitatea;
5. Preţul maşinii şi calculul de costuri pe reper obţinut.

Criterii de analiză pentru achiziționarea unei mașini unelte CNC
Criterii de analiză pentru achiziționarea unei mașini unelte CNC

1. Firma producătoare

În România, se vând maşini-unelte cu comandă numerică produse de firme cu tradiţie în producţia acestora şi de top pe plan mondial, dar şi de către firme asiatice (datele pentru clasificarea firmelor producătoare se regăsesc pe internet).

Producătorii se clasifică după trei criterii:

  • Tehnologia înglobată în maşini
  • Vânzările
  • Profitul

Tehnologia înaltă înseamnă fiabilitate pe termen lung, productivitate şi lipsa opririlor (problemelor) în procesul de producţie, ceea ce aduce siguranţa şi liniştea utilizatorului. Locul fabricaţiei maşinii are, de asemenea, o influenţă asupra tehnologiei şi fiabilităţii.

Este cunoscut faptul că maşinile-unelte fabricate în Japonia, cu componente şi materiale japoneze, sunt mult mai fiabile decât maşinile fabricate în Taiwan, sau maşinile fabricate în Europa cu componente produse în diverse ţări asiatice, de exemplu.

Cunoaşterea corectă a originii producţiei unei maşini-unelte necesită atenţie, întrucât, în multe cazuri, producătorul alege să  fabrice componente ale produsului final în ţările low-cost, pentru a reduce preţul de vânzare al maşinii-unelte, reducând prin aceasta şi calitatea maşinii-unelte.

Aceste informaţii pot fi verificate cu dealer-ul local al producătorului.

Exemplu: Construcţia maşinii reprezintă un criteriu care trebuie considerat când se alege o maşină cu comandă numerică. Construcţia mecanică a maşinii cu batiu drept sau înclinat, sistemul de ghidaje (bloc cu role pretensionate, aplicate cu bile «tancheţi» nepretensio­nate), lăţimea ghidajelor, calitatea materialului, mărimea şi clasa de precizie a rulmenţilor etc. sunt factori care determină rigiditatea maşinii.

Rigiditatea maşinii va determina, pe termen lung, mărimea de şpan care se poate lua (3 mm sau 7 mm), vitezele de avans până la apariţia vibraţiilor şi, cel mai important lucru, consumul lunar de scule pe reper.

Acest lucru determină costuri de producţie scăzute între 30% şi 50%.

Volumul mare de vânzări pentru aplicaţii în diferite domenii – auto, echipamente medicale, petrol – mai ales în rândul utilizatorilor de renume pe plan mondial, semnifică faptul că respectivele maşini-unelte au fost verificate de alţi utilizatori recunoscuţi, şi care au decis să le achiziţioneze pentru ei.

Profitul unei firme producătoare de maşini-unelte se mişcă în sens invers decât interesul cumpărătorului. O firmă care raportează un câştig procentual mare faţă de numărul total al vânzărilor este o firmă care îşi vinde produsul la un preţ ,,piperat”, ceea ce pentru utilizator înseamnă tehnologie puţină achiziţionată la un preţ mare.

De asemenea, importantă este şi părerea benefici­a­rilor care lucrează cu firmele care folosesc aceste ma­şini-unelte. O maşină-unealtă cunoscută de beneficiar datorită preciziei şi fiabilităţii ei va duce la creşterea şansei de a obţine proiecte de la respectivul beneficiar.

Beneficiarul caută o producţie stabilă pentru calitatea bună a reperelor produse şi o productivitate mare pentru încadrarea utilizatorului în preţul ţintă stabilit.

Exemplu: Mai mult, beneficiarii din străinătate, care de multe ori sunt orientaţi pe anumite modele de utilaje pe care le cunosc sau pe care prelucrează în fabricile lor, îşi orientează preţul pe care vor să îl plătească pe reper în funcţie de riscul pe care îl văd ei în producţie.

Sunt clienți dispuși să plătească mai mult pentru un reper produs pe o maşină de calitate cu nume cunoscut.

2. Dealer-ul/reprezentantul şi serviciile oferite de acesta

O maşină-unealtă odată cumpărată poate fi în­tre­buinţată la capacitatea optimă numai dacă există o legătură foarte bună între dealer şi utilizator.

Serviciile acordate de dealer trebuie să fie pe toate planurile: atât serviciile de instalare, service, instruire, pe care le acordă standard majoritatea dealer-ilor, cât şi servicii de asistenţă tehnică la introducerea în lucru a reperelor pe maşina-unealtă nou achiziţionată şi, ulterior, asistenţă în alegerea şi procurarea sculelor necesare, a sistemelor de prindere specială, implementarea sistemelor speciale de prelucrare, procurarea materialelor speciale, etc.

Introducerea a unei maşină-unealtă CNC într-o firmă înseamnă şi schimbare de concepţie managerială, de achiziţii şi de control.

Procesul de control folosit în firmele cu maşini-unelte convenţionale nu mai este adecvat procesului de control cerut de o maşină cu comandă numerică, acesta din urmă fiind mult mai scurt şi bazat mai mult pe statistici. De asemenea, aparatura de control trebuie adecvată lucrului cu comanda numerică. În acest punct este foarte important ajutorul dealer-ului care vinde maşini-unelte. Sistemul de achiziţii al firmei trebuie schimbat prin reconsiderarea legăturilor cu producătorii de scule, pentru a se asigura achiziţia de scule conform cerinţelor reperelor firmei şi maşinii. Sculele de așchiere trebuie să fie de cea mai bună calitate, pentru a se obţine productivitatea ,,promisă” de maşină. Încă o dată, ajutorul dealer-ului este important.

După achiziţia unei maşini-unelte cu comandă numerică, sistemul de management se confruntă cu trecerea la o producţie cu oameni puţini, dar cu o cantitate mare de produse obţinute într-un timp scurt. Se impune deci schimbarea concepţiei manageriale pentru a reorganiza forţa de muncă, schimbare în care ajutorul dealer-ului cu experienţă în producţie este binevenit.

3. Adaptarea modelului solicitat la cerinţele producţiei firmei

În momentul în care s-a luat o hotărâre în privinţa firmei producătoare şi a dealer-ului, trebuie acordată atenţie modelului şi configuraţiei maşinii-unelte CNC alese.

Controlul asupra costurilor de producţie pe modele (configuraţii) diferite, cu eforturi investiţionale diferite, este foarte important pentru a se ajunge la soluţia cea mai eficientă pentru reperele avute în obiectivul producţiei.

4. Maşină-unealtă CNC productivă

Este cel mai important criteriu în alegerea maşinii-unelte cu comandă numerică, luând în considerare că o maşină-unealtă se cumpără pentru termen lung şi productivitatea ei va influenţa firma ani de zile.

O diferenţă de productivitate de 10% între două maşini-unelte, într-o perioadă de 5 ani, se traduce în diferenţa de câştig (costuri) de sute de mii de euro. Dife­renţele de productivitate se observă în diferenţele de tehnologie folosite de diferitele maşini-unelte.

Exemplu: O maşină rigidă, cu ghidaje late, poate să aşchieze adâncimi mari, cu regimuri intense de lucru, în timp ce o maşină mai puţin rigidă trebuie să ia acelaşi şpan în 2 sau 3 treceri. Acest lucru influenţează imediat timpul de producţie al reperului, cât şi consumul de scule, care se măreşte din cauza timpului de aşchiere.

De asemenea, posibilitatea, la maşinile rigide, de a schimba procesul de rectificare cu operaţiile de strunjire dură este un element ce poate reduce costul la anumite repere cu până la 50%.

Timpul de setare este micşorat prin soluţii software ajutătoare de programare şi setare (programe de anticoliziune), mărindu-se astfel productivitatea oferită de maşină-unealtă CNC.

De acest avantaj beneficiază mai ales firmele care lucrează cu serii mici şi medii, la care timpul de setare este semnificativ în timpul total de producţie pe reper.

5. Investiţia într-o maşină-unealtă CNC

Este reprezentată de o sumă de bani scoasă din bugetul firmei sau finanţată prin leasing/credit pe o perioadă, în medie, de 5 ani. Această sumă este rambursată în acest termen şi devine o parte din costurile reperului, care se adaugă la costurile de producţie.

Valoarea investiţiei în sine este importantă, dar numai corelată cu productivitatea maşinii şi cu celelalte costuri de producţie este element de comparaţie între maşini-unelte diferite.

Deci, compararea între maşini-unelte trebuie făcută pe baza costurilor totale de producţie pe un anumit reper, pentru că, în multe cazuri, o investiţie mai mare este mai rentabilă raportată la o reducere mai mare de costuri.

Exemplu: Un reper care se poate face pe strungul cu comandă numerică OKUMA LB2000EXII, într-un anumit timp T, se poate face 1/2Timp pe un strung cu comandă numerică OKUMA LT2000EX.

maşină-unealtă CNC Okuma - Strung cu o turelă LB2000EXII
maşină-unealtă CNC Okuma – Strung cu o turelă LB2000EXII

Micşorarea numărului de personal şi mărirea producţiei prin folosirea unei maşini mai performante duce la costuri finale mai mici şi amortizare rapidă.

maşină-unealtă CNC Okuma - Strung cu două turele LT2000EX
maşină-unealtă CNC Okuma – Strung cu două turele LT2000EX

În plus, un model de maşină-unealtă CNC mai performant, în privinţa numărului de axe, a posibilităţilor de prelucrare într-un timp mai scurt, este o motivaţie în plus pentru un atelier de prelucrare prin așchiere CNC.

Citește și articole despre:

Resurse / Linkuri